Пилотният проект на ЕС разработва методология и рамка за оценка на използването на цифрови решения за устойчиво селско стопанство

news photo

Оценка на въздействието на цифровизацията в селското стопанство е основната цел на проект QuantiFarm. По проекта ще бъде разработена и използвана методология и рамка за оценка на ефективността на цифровите инструменти, които имат за цел да модернизират селското стопанство.

Read more


The Urban Environment Pilot Webinar

news photo

On 27 April 2021, from 14:00 to 15:00 (CEST), Policy Cloud is hosting a webinar on urban policymaking through analysis of crowdsourced data, crucial to increase and improve the overall urban environment of cities around the world.

Read more


White Paper by Policy Cloud in coordination with StandICT.eu 2023

news photo

The Policy Cloud project has released the White Paper “Cloud for Data Driven Policy Management. Research and Innovation Action Towards Interoperable Data Driven Policymaking” in collaboration with StandICT.EU 2023, an EU H2020 CSA supporting ICT European researchers and professionals in carrying out their activity.

Read more