Пилотният проект на ЕС разработва методология и рамка за оценка на използването на цифрови решения за устойчиво селско стопанство

news photo

Как да разберем коя е най-добрата технология за дадена ферма? Това е въпросът, който доведе до създаването на QuantiFarm, нов проект на ЕС, който иска да знае дали и колко добре цифровите инструменти подпомагат индустриалното селско стопанство. Бюджетът на проекта е 7,4 милиона евро, съфинансиран от Европейския съюз и ще бъде осъществен от 32 партньори в 20 държави. Проектът стартира през юли 2022 г. и ще продължи три години и половина.

Дигитални оръжия за селското стопанство


Предизвикателствата пред производителите на храни са огромни - екстремни глобални метеорологични събития, обезлесяване, болести по културите, неадекватно напояване и много други. Прецизното земеделие и интелигентните селскостопански инструменти могат да бъдат от помощ или да спомогнат за намиране на цялостно решение.

Но колко добре работят тези решения и как фермерите могат да определят кое е най-доброто за тяхната ферма? Основополагащата идея на QuantiFarm се базира на необходимостта от независима оценка на количествените и качествените ползи и потенциалните ползи за устойчивостта на тези инструменти, като се изследват както положителните, така и отрицателните им потенциални въздействия.

QuantiFarm има много амбициозна мисия: да каже на европейските фермери истината за използването на цифрови технологии, каза д-р Николаос Марианос, ръководител на проекта в QuantiFarm. Поради тази причина QuantiFarm ще проведе 30 експеримента, обхващащи всички европейски биоклиматични региони и сектори.

Въпреки интереса, инвестициите и ползите от цифровите технологии в селското стопанство – често наричани "прецизно земеделие" или "интелигентно земеделие" – усвояването и използването на тези технологии е бавно. И това не е без причина. Фермерите често очакват доказателства, че тези инструменти наистина работят.

Общата амбиция на проекта е да подкрепи по-нататъшното внедряване на цифрови инструменти като ключови фактори за повишаване на икономическата, екологичната и социалната устойчивост. Но първо иска да убеди фермерите с доказателства, че те наистина работят. След това QuantiFarm има за цел да направи оценките на въздействието на тези инструменти възпроизводими, сравними и практически използваеми за земеделските стопани.

Общоевропейски подход

Стратегията на QuantiFarm цели проектът да обхваща адекватно и да представлява европейското многообразие. В цифри това означава, че 30 тестови случая, обхващащи над 20 страни в 10 (от 11) биогеографски региона в цяла Европа, ще се проведат в 100 индустриални стопанства от 7 селскостопански сектора с 20 култури и животни.

Инструменти и знания в ръцете на фермерите

Инструментариумът ще се състои от набор от интерактивни и лесни за ползване инструменти за фермери, съветници и политици. Някои примери включват калкулатори за разходи и ползи, инструменти за сравнителен анализ и мониторинг на политиките, които могат да бъдат изтеглени и преизползвани много пъти - дори от платформи на трети страни и след края на проекта.

Бележки към редакторите:

Ключови факти и цифри

  • Инструмент: Хоризонт Европа
  • Общо разходи: € 7,397,382
  • Продължителност: 3,5 години, 2022-2025
  • Консорциум: Общо 32 партньори от 20 европейски държави

 

Координатор на проекта

Д-р Николаос Марианос

GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA)

2 Leoforos Kifisias Kai Paradeisou

15125 Marousi

Greece

Имейл: n_marianos@neuropublic.gr

Комуникация на проекта

Григорис Хадзикостас

Foodscale Hub Greece (FSH)

L.SOFOU 20

57001 Thermi

Thessaloniki

Greece

Имейл: g@foodscalehub.com

 

Отказ от отговорност

Финансиран от Европейския съюз. Гледни точки и мненията, изразени, са само тези на авторите и не задължително отразяват тези на Европейския съюз или Изпълнителното агентство за научни изследвания. Нито Европейския съюз, нито органът за предоставяне на грантове не могат да бъдат считани за отговорни за тях.

© Консорциум QuantiFarm, 2022 г.

Публикуването е разрешено при изрично посочване на източника.