Проект QuantiFarm 2-ро съобщение за пресата

news photo

Проектът QuantiFarm по програма "Хоризонт Европа" стартира своя онлайн инструментариум (Toolkit)!

 

Проектът QuantiFarm достигна важен етап: Τhe QuantiFarm Τoolkit - приобщаваща онлайн платформа, фокусирана върху Digital Agriculture Technology Solutions (DATS), вече е достъпна за потребителите.

 

Инструментариумът - QuantiFarm Toolkit: Цел и аудитория

Проектът QuantiFarm разработи и приложи рамка за оценка на разходите и ползите, както и на положителното и отрицателното въздействие на DATS по трите измерения на устойчивостта: икономическо, екологично и социално.

QuantiFarm оценява ефективността на редица DATS, управлявани от стопанства в контекста на 30 тестови случая, разположени в 20 държави, в различни биогеографски региони в ЕС, обхващащи 7 селскостопански сектора (обработваеми, плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо, пчеларство, аквакултури).

 

 QuantiFarm Toolkit е уеб базирано удобно за потребителя приложение, което представя резултатите от оценката за оценените DATS. Тези резултати предоставят реални доказателства за ползите и предизвикателствата, когато специфични DATS се използват в специфичен контекст и по този начин подпомагат процеса на вземане на решения на съответните заинтересовани страни (земеделски производители, съветници, политици). 

 

 Инструментариумът QuantiFarm Toolkit не се ограничава до данните, предоставени от 30-те тестови случая. Инструментариумът включва описания (спецификации, области на приложение, доставчик на технологии) за голям набор от DATS от съществуващи идентифицирани случаи, а също така и такива, получени при обширен преглед на най-съвременната литература. Това дава възможност на QuantiFarm Toolkit да осигури консолидирано хранилище и база от знания от приблизително 400 DATS. 

 

Базата от знания на QuantiFarm Toolkit се използва от 5 различни инструмента, които подпомагат основаната на данни подкрепа за вземане на решения за фермери, съветници и политици. Инструментите използват действителни доказателства за ефективността на DATS при специфични условия, включени в базата данни, както и оценка относно потенциалното им въздействие в различни контекстни ситуации  . 

Можете да започнете да използвате QuantiFarm Toolkit на следния адрес:  https://quantifarmtoolkit.eu/

 

Няколко думи за QuantiFarm

QuantiFarm е проект, финансиран от програма "Хоризонт Европа" на Европейската комисия. Основната цел на проекта е оценка на въздействието на цифровизацията в селското стопанство, QuantiFarm разработва рамка за оценка на ефективността на цифровите инструменти, които дават заявка за модернизиция на селското стопанство. "Как да разберем коя е най-добрата технология за дадена ферма?" е въпросът, който доведе до основополагащия принцип на QuantiFarm, който има за цел да проучи дали и колко добре се представят цифровите инструменти в земеделието.

Регистрирайте се в социалните медии на QuantiFarm и посетете нашия уебсайт (https://quantifarm.eu/) за повече информация и актуализации за предстоящите ни дейности за оценка на въздействието на цифровите технологични решения в земеделието!

 

Бележки към редакторите:

Ключови факти и цифри

  • Програма: Хоризонт Европа
  • Общ бюджет: € 7,397,382 
  • Продължителност: 3,5 години, 2022-2025
  • Консорциум: Общо 32 партньори от 20 европейски държави

Координатор на проекта

Дионисиос Соломос (Dionysios Solomos)  

GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA) 

2 Leoforos Kifisias Kai Paradeisou

Marousi 15125

Greece

Е- поща: d_solomos@c-gaia.gr

Комуникационен партньор по проекта

Григорис Хадзикостас  (Grigoris Chatzikostas)

Foodscale Hub Greece (FSH)

L.SOFOU 20

57001 Thermi

Thessaloniki

Greece 

Е- поща: g@foodscalehub.com

 

Правна бележка

 

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените мнения и становища са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за научни изследвания. Европейският съюз и  предоставящият финансирането орган не могат да бъдат държани отговорни за тези мнения и становища.


© Консорциум QuantiFarm, 2024.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че източникът е споменат.